optisae

Eina programari optisae® de GMV permet l'optimització de recursos i planificació de serveis en les empreses de transport.

A partir dels recursos disponibles permet generar el quadre de servei d'un operador de transport públic de passatgers, optimitzant l'ús dels recursos disponibles amb l'objectiu de satisfer el servei final. L’eina optisae® ofereix beneficis operacionals significatius:

  • Maximitza el rendiment dels recursos.
  • Disminueix els costos associats a hores extra, vehicles aturats, etc.
  • Permet fer planificacions a llarg termini ràpidament i eficaçment.
  • Cerca alternatives davant canvis d’última hora.
  • Permet simular diferents entorns laborals.

A més a més, optisae® ofereix una sèrie de valors diferencials:

  • Planificació òptima i gestió integral de recursos.
  • Adaptable pel client a les particularitats i la dinàmica del seu negoci.
  • Arquitectura modular amb diferents eines per a diferents problemes, Integració total i transparent amb el SAE.
  • Integració amb altres eines corporatives mitjançant interfícies flexibles.