hegeo

Després de l’èxit obtingut amb el desenvolupament dels sistemes SAE i considerant l’alta especialització aconseguida en les tecnologies necessàries, GMV ha estès les seves solucions a un altre tipus de flotes i clients d’índole diferent, com poden ser màquines llevaneu, vehicles forestals, grues municipals, vehicles de recollida d’escombraries, taxis i vehicles de transport de mercaderies, entre d’altres.

GMV ofereix solucions adaptades a les necessitats específiques de molt diversos tipus de flotes de vehicles amb l’objectiu comú d’optimitzar la utilització dels recursos humans i materials disponibles així com controlar les activitats i despeses operacionals associades a través del seu producte hegeo®.