Seguretat de la Informació

Per a GMV, tota la informació que gestiona, bé sigui pròpia bé sigui dels seus clients presents o dels seus clients futurs, és un element summament important que requereix i mereix ser protegida, i tenir-ne cura de la confidencialitat, de la integritat i de la disponibilitat. Per a això, GMV Soluciones Globales Internet, S.A.U., ha dissenyat, implementat i certificat exitosament un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació per a la central de Madrid (des del desembre del 2004), Sevilla i Barcelona (des del desembre del 2005), Boecillo (des del novembre del 2007) i Llevant (des del desembre del 2008), d’acord amb la norma ISO 27001:2005 i la seva equivalent espanyola UNE 71502:2004. Aquest Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació també implementa les bones pràctiques de seguretat de les normes ISO 27002 i les seves normes antecessores.

Per a GMV, garantir als seus clients la continuïtat de les seves operacions (tant les pròpies de GMV com les dels seus clients) en cas d’incidents o crisis aporta un valor indiscutible, per la qual cosa és un element embegut en totes les seves activitats. I com a evidència d’aquesta tasca i interès, GMV Soluciones Globales Internet disposa des del 2013 de la certificació ISO22301 per al seu Sistema de Gestió de Continuïtat de Negoci (SGCN o BCMS), així com també ja disposava des del 2009 de la certificació BS 25999, per BSI, i des del 2011 amb una doble certificació, en aquest cas de la norma espanyola UNE 71599, per AENOR, essent GMV la primera companyia a Espanya que disposa d’aquesta doble certificació de la gestió de la continuïtat de les seves activitats.

Per accedir o obtenir una còpia de la Política de seguretat o de la Política de continuïtat de negoci de GMV Solucions Globals Internet heu de contactar a través del correu electrònic següent: continuidadsgi@gmv.com