Notes de Premsa

  • Tecnologia de GMV per a la defensa dels drets humans

    L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona ha posat en marxa el Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional (SIRECOVI) desenvolupat amb tecnologia de la multinacional GMV. La posada en marxa del sistema SIRECOVI...

  • GMV participa activament en el programa de R+D H2020

    La multinacional tecnològica GMV està participant activament en el Clúster de Recerca Estratègica de la Comissió Europea en tecnologia de robòtica espacial, coordinat pel projecte PERASPERA (Per aspera ad astra, en llatí, a través de les dificultats cap a les estrelles). El projecte...

  • GMV inverteix en PLD Space

    La multinacional tecnològica GMV ha decidit apostar pel projecte de PLD Space i prendrà part de l’accionariat d’aquesta jove companyia espacial. Així mateix, GMV desenvoluparà tecnologia clau i treballarà conjuntament amb PLD Space en el desenvolupament dels llançadors...